HVORFOR BRUGER VI COOKIES?

Når du besøger victoriaspalace.dk placeres der automatisk en cookie på dit IT-udstyr (computer, tablet eller smartphone). En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din web browser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) og som registrerer dig som unik bruger. Denne cookie identificerer Victoria's Palaces web server, når du besøger victoriaspalace.dk og registrerer anvendelsen heraf.

En cookie er en passiv fil og kan ikke sprede computervirus, eller andre skadelige programmer, som fx spyware eller malware.

TYPER AF COOKIES

Cookies opdeles oftest i "session cookies" og "persistent cookies". Session cookies udløber som oftest enten i løbet af eller ved udgangen af en browsersession. Session cookies lagres altså ikke i længere perioder på dit IT-udstyr.

Persistent cookies varer flere browsersessioner. Persistent cookies kan følge dig rundt på nettet og vil kunne lagres i længere perioder på dit udstyr. Dette er dog ikke altid tilfældet og visse persistent cookies kan have en begrænset levetid.

Derudover skelnes der mellem 1. part cookies og 3. part cookies.

1. part-cookies afsættes af den side, du besøger. Ved besøg på victoriaspalace.dk. vil det altså være Victoria's Palace, der sætter en 1. part cookie.

3. part-cookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, du besøger. Fx bruger vi på denne hjemmeside værktøjer, som Google Analytics og dermed sættes cookies af en tredjepart (Google). Du kan se mere om vores brug af Google Analytics nedenfor.

COOKIES PÅ VICTORIASPALACE.DK

Victoria's Palace anvender cookies med henblik på at analysere og optimere brugernes oplevelse af hjemmesiderne.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. De hjælper med at få overblik over dit besøg. På den måde kan Victoria's Palace løbende optimere og målrette hjemmesiden til brugernes behov og interesser. Cookies husker fx, om du er logget ind, hvad du har lagt i en indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden.

HVORDAN BESKYTTER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Det er vigtigt for Victoria's Palace, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Adgangen til alle registrerede brugerdata på victoriaspalace.dk.dk er begrænset til betroede medarbejdere, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om oplysninger om vores brugere håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder.

Victoria's Palace krypterer alle dine kontooplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktion af NETS. Bemærk, at også siden, hvor du giver dine kontooplysninger ser anderledes ud end resten af shoppen. Dette skyldes krav fra NETS om, at siden skal være sikker og oplysninger krypterede.


PERSONDATAPOLITIK

Denne persondatapolitik gælder for victoriaspalace.dk, som ejes og drives af
Victoria' Palace, Hovedgaden 37, Nordb4 6720 Fanø, CVR. nr. 19727874, Telefon: +45 40401914, info@victoriaspalace.dk

Victoria's Palace er underlagt den til enhver tid gældende persondatalovgivning og enhver behandling af personoplysninger sker under iagttagelse af persondatalovgivningen. Victoria's Palace er i medfør af persondatalovgivningen at betragte som dataansvarlig for de personoplysninger, der registreres om kunder og besøgende på hjemmesiden. Victoria's Palace indsamler på forskellig vis oplysninger om dig i forbindelse med, at du anvender hjemmesiden. Denne politik beskriver hvilke typer af personoplysninger, vi indsamler, hvordan vi behandler disse, og hvem du kan kontakte, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til vores retningslinjer.

Når vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine personoplysninger.

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

 • De oplysninger, vi indsamler og anvender, omfatter:
  • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse, adresse og telefonnummer
  • Oplysninger om interesser og vaner
  • Købshistorik
  • Transaktionsdata
  • Trafikdata om brug af internettet
 • Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
  • Når du gennemfører køb i webshoppen
  • Når du opretter en brugerkonto på victoriaspalace.dk
  • Når du kommunikerer med os
 • Vi indsamler og opbevarer dine personoplysninger til flg. saglige og forretningsmæssige formål:
  • Behandling af dit køb og levering af vores ydelse
  • Administration af kundeforhold
  • Fremsendelse af markedsføringsmateriale samt øvrige markedsførings tiltag
  • Oprettelse og administration af din brugerkonto på victoriaspalace.dk
  • Besvarelser af dine henvendelser
  • Statistik og analyse

Vores legitime grundlag for behandling af dine personoplysninger er primært opfyldelse af aftaler indgået mellem dig og Victoria's Palace. Herudover behandler vi dine personoplysninger på grundlag af dit samtykke, eksempelvis ved oprettelse af en brugerkonto hos Victoria's Palace.

Endelig behandler vi dine personoplysninger på grundlag af vores legitime interesse i at udvikle eksisterende samt nye services og produkter, foretage analyser og statistik af vores kundesegmenter, produkter og services. Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke.

Vi behandler kun oplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type oplysninger om dig, der er relevante for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere oplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de personoplysninger, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type oplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende.

Da vores service er afhængig af, at dine oplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine oplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine oplysninger. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form. Personoplysninger indsamlet i forbindelse med gennemførelse af køb på vores hjemmeside bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10, hvorefter oplysningerne slettes.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE/UDMELDELSE

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet  samt lukke din brugerkonto på victoriaspalace.dk. Vi vil herefter slette dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke eller lukke din brugerkonto, kan du kontakte os på info@victoriaspalace.dk eller + 45 40401914.

INFORMATIONSSIKKERHED

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

COOKIES, FORMÅL OG RELEVANS

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

DINE RETTIGHEDER

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de oplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du nederst.

Du har ret til at få personoplysninger berigtiget, slettet eller blokeret eller kræve begrænsning af behandlingen. Du kan til enhver tid få berigtiget urigtige personoplysninger, som vi behandler om dig. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Det gælder f.eks. hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke kan behandle dine oplysninger på et andet grundlag. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du også bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Du har derudover også i visse tilfælde ret til at få blokeret dine personoplysninger eller kræve begrænsning af behandlingen. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet, slettet eller blokeret dine personoplysninger eller begrænset behandlingen, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald din anmodning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, som vi har registreret om dig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt bede os om at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig.


DATABEHANDLERAFTALE

Victoria's Palace har indgået en databehandleraftale med vores webshopudbyder Dandomain A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, CVR. 25476255 om Dandomains behandling af personoplysninger på vegne af Victoria's Palace.

 


 

#victoriaspalace.dk på Instagram